CONCURS D'IDEES PER A OFICINA BANCĀRIA. BARCELONA. MENCIO ESPECIAL.
MEMŌRIA