LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

D'acord amb el disposat en la Llei 15/1999, li informem que totes les dades que n'hi ha proporcionat, i els que ens faciliti al llarg de la nostra relació comercial, es inclouran al Fitxer de Clients, propietat d'Eugenio Jáuregui Ortega, que seran tractats amb la màxima confidencialitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves consultes, així com remetre'l, per qualsevol mitjà automatitzat o no, (correu electrònic, Fax, SMS, Internet, telèfon, etc.) informació de els nostres serveis que poden ser del seu interès. Igualment, l'informem del Registre automatitzat de qualssevol comunicacions que mantingui amb nosaltres, amb la finalitat de mantenir la relació comercial. En cap cas les dades que ens faciliti seran cedides a altres empreses.
Així mateix l'informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per al qual haurà de dirigir l'esmentada petició, en els termes i condicions que estableix la llei, a: Eugenio Jáuregui Ortega, Ronda Sant Antoni 25. 08011. Barcelona, o a la següent adreça electrònica, indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça:

jaureguiarquitectura@coac.net.

Finalment, li informem que el Fitxer de Clients on estan guardades totes les seves dades compleix totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades, per la qual cosa garantim la més absoluta seguretat de la informació que ens faciliti.

Enrera