AIXECAMENT DE PLÀNOLS.

.- Treballs necessaris per determinar de manera gràfica
i analítica la superfície en projecció horitzontal ocupada
per un terreny, solar o edifici, els límits del qual estén
perfectament definits, per al dibuix dels plànols a la
escala adequada o per al mesurament de les dimensions i
superfícies.

Enrera