SERVEIS

La figura de l’arquitecte sempre s’ha vinculat amb les obres d’una certa dimensió, però la nostra activitat no es limita en funció del volum de l’obra. A pesar de que, tradicionalment, les obres de reforma de petita dimensió d’un habitatge, com ara reformes integrals o parcials de cuines i banys, s’han dirigit pel mateix propietari, confiant en la seva intuïció i la bona fe del constructor, creiem que, per molt petita que sigui la intervenció, es imprescindible disposar del consell d’ una persona amb els coneixements tècnics necessaris per controlar-la, extreure-li el màxim profit possible i que, a més a més vetlli pels nostres interessos econòmics.

Un bon consell a temps, estalvia costos innecessaris.

El nostre equip multidisciplinar, format per Arquitectes, Enginyers, i Aparelladors, ens permet oferir una gestió integral dels projectes, tant en el sector de l'habitatge, dels locals comercials i la indústria.
El nostre assessorament inclou totes les etapes del procés: l'adquisició del solar, l'habitatge o el local, el desenvolupament complet del projecte, d'acord amb els criteris del client, la sol·licitud de permisos i legalitzacions necessaris, el control de l'execució dels treballs i, finalment, el lliurament de l'obra acabada.

Consulti’ns els seus dubtes sense cap compromís.
ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici).
Gestió i Certificació Energètica d'Edificis.
Certificats d'Habitabilitat.
Obra Nova. Reformes. Rehabilitacions.
Canvis d'ús.
Estructures i instal·lacions.
Aixecament de plànols.
Consultes, Informes i Dictàmens.